Rudolf Steiner Educare
Rudolf Steiner Educare

Atelier voor Ouders en Opvoeders

Het Atelier voor Ouders en Opvoeders

Hoe voed ik op ? Dit wil je als ouder en opvoeder natuurlijk zo goed mogelijk doen ! Maar het is een grote verantwoordelijkheid die vele vragen en zo nu en dan twijfels oproept.

Het Atelier voor Ouders en Opvoeders probeert hiervoor gezichtspunten en handvaten te bieden. Ook is het een ontmoetingsplaats waarin je met mede ouders en opvoeders je vragen kunt delen.

De cursus biedt 6 zaterdagen per jaar van 10.00-16.00 u.

De cursus bestaat uit 3 basis jaren en 3 verdiepingsjaren

Ieder jaar maak je opnieuw de keuze om verder deel te nemen.

Het 1e tot en met het 3e jaar vormen in zekere zin een geheel .

Een verdiepingsjaar wisselt per jaar van thema: een jaar werken en verdiepen in je eigen biografie en het andere jaar is het thema karma in het dagelijkse leven. Specialist hierin is onze docente Anna Baudoin, opgeleid door Jaap van de Weg.

Het andere verdiepingsjaar zijn de beelden van de zwangerschap en de bevalling. Welke betekenis lees je hieruit af voor het verdere leven en met name de puberteit. Specialist hierin is Jeanne Meijs. Auteur van vele opvoedingsboeken en initiator van de opleiding voor beeldende therapie.

Korte inhoud:

1e jaar: mensbeeld-ontwikkelingsfasen-kunstinnige activiteit-euritmie

2e jaar: 12 zintuigen-temperamenten-kunstzinnige activiteiten-euritmie

3e jaar: planetentypologie-jaarfeesten-euritmie

Verdiepingsjaar:  puberteit en  zwangerschaps-en bevallingsbeelden. Dit verdiepingsjaar is bedoeld voor cursisten die de basiscursus hebben gevolgd en voor mensen van buitenaf in overleg!

Verdiepingsjaar: biografie (2022-2023) en karma (2023-2024) Dit verdiepingsjaar is voor iedereen toegankelijk!

Praktische informatie:

Locatie cursus: Vrij school Christophorus Schouwberg 27, 6041 AG Roermond

Data 2023-2024:

4-11-2023;   16-12-2023;   13-1-2024;   24-2-2024;   23-3-2024;   13-4-2024

Kosten: € 375,- voor het hele werkjaar (6 zaterdagen), inclusief uitgebreide lunch, koffie en thee gedurende de gehele dag. Betaling: eenmalig of in 3 termijnen. De prijs voor echtparen en stellen bedraagt 2x € 315,-

Docenten: Anna Baudoin , Berpke van Oers, Jeanne Meijs, Peter Evers, Fenne Schumers en  Peter Giesen

Kinderopvang: dit cursusjaar is er de mogelijkheid van kinderopvang op de school.

De kinderen zullen begeleid worden door Gerry Havens, die dit als dagelijks professioneel werk doet. De kosten hiervoor zijn 15,- per cursusdag voor het 1e kind; € 10,- voor het 2e kind en de overige kinderen zijn gratis.: Aanmelding per cursusdag rechtstreeks bij Gerry Havens: leshavres@ziggo.

Alle dagen starten om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Vanaf 9.30 uur staat de koffie en thee klaar. De hele dag wordt de catering verzorgd, waaronder ook een lunch. Dit is inclusief het cursusbedrag. Als er speciale dieet wensen zijn proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

De betaling graag. overmaken op: Stichting Sampsa NL83 INGB 0008030611 o.v.v. Atelier voor Ouders en Opvoeders Venlo, cursusjaar 2020-2021 en naam cursist(e) en de naam van de rekeninghouder. Je ontvangt vooraf een factuur.

Als de opleiding door een organisatie wordt betaald, geef dit dan even door met gegevens !!

Mochten de deelname kosten een onoverkomelijk bezwaar vormen, neem dan contact met mij op.

Informatie en aanmelding: Peter Giesen 06-28765814 of peter.giesen@home.nl

© Rudolf Steiner Educare Venlo 2024. Alle rechten voorbehouden.