Rudolf Steiner Educare
Rudolf Steiner Educare

Atelier voor Ouders en Opvoeders

Atelier voor Ouders en Opvoeders 2019-2020

“Kunst van het opvoeden”

Als ouder of opvoeder heb je vragen…
* Soms loop je een beetje vast met je kind. Bv. omdat het erg in zichzelf gekeerd is, of juist erg druk; omdat het buikpijn heeft, omdat het niet wil meedoen of luisteren. Dan denk je wel eens: wat moet ik met dit kind beginnen?
Soms vraag je je af waarom je ene kind angstig is en het andere zich zomaar overal insmijt; waarom de ene altijd praat en de andere nooit, waarom de ene veel slaapt en de andere weinig. Je hebt dus vragen over de aanleg van je kind:Hoe kunnen kinderen zo verschillend zijn en hoe moet ik daarmee omgaan?

* Soms vraag je je af hoe je kind telkens weer je zwakke plekken weet te vinden. Je traagheid, je ongeduld, je opvliegendheid; het zijn aspecten van je karakter die bij je horen en waaraan je nog werk hebt. Wat spiegelt mijn kind mij en waarom?
* Soms vraag je je af waarom dit kind nu juist bij jou is geboren. Wat maak ik allemaal mee, doordat dit kind in mijn leven is gekomen? Hoe raken we elkaar? Waar ligt mijn verantwoordelijkheid? Wie brengt wie nu eigenlijk in ontwikkeling?

* Sprongsgewijs merk je dat je kind afstand neemt, zelfstandiger wordt. Wanneer zie je je kind nog? Hoe hou je contact en wanneer is steun gewenst of wordt het bemoeizucht? Wat is mijn rol nu mijn kind steeds meer op eigen benen staat?

Of je nu ouder, pleegouder, grootouder, oppasouder, kinderverzorgster, leerkracht of opvoeder bent;  Als je met dit soort vragen wil bezig zijn, is het atelier voor Ouders en Opvoeders iets voor jou.
Kernwoorden: Inspiratie – ontmoeting – inzicht – verdieping – levenskunst
Het atelier voor Ouders en Opvoeders is een ontmoetingsplaats waar opvoeding en zelfopvoeding centraal staan. Het bestaat uit 5 cursusjaren. Elk jaar zijn 6 zaterdagen van 10.00 U. tot 16.00 u.
Het 1e jaar worden de ontwikkelingsfasen behandeld van 0 tot 21 jaar.
Het 2e jaar staan de 12 zintuigen en de 4 temperamenten centraal.
Het 3e jaar wordt de puberteit, zwangerschap en bevallingsverhalen, jaarfeesten en planetentypologiëen besproken. Het 1e t/m het 3ejaar vormen een doorlopend geheel, waarin het opgroeiende kind centraal staat.
Het 4e en 5e jaar zijn voor de opvoeder zelf bedoeld als verdieping van zichzelf en mogelijk daarmee ook van de opvoeding.
Het 4e jaar is toegankelijk voor iedereen: hoofdthema is de wetmatigheden, dynamiek en rode draad in je eigen biografie. Dit 4ejaar zal weer op het programma staan in 2020-2021. Dit jaar gaat het 4ejaar niet door!
Het 5e jaar is toegankelijk voor iedereen en heeft als thema Karma en reïncarnatie in het dagelijkse leven.
Een korte beschrijving:
Cursus over Karma
Karma is de wet van de consequenties. Er zijn oorzaken en gevolgen ook over levens heen. Wat neem je mee van de vorige keer en wat schep je voor nieuw Karma?
In de cursus kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar alledaagse gebeurtenissen en zoeken we naar de onzichtbare ordening in ons leven. We kijken naar Karma, vrijheid en toeval en naar Karma, gezondheid en ziekte. Ook naar Karma met mensen, met je collega’s, partner en ouders. Hoe ontwikkelen we bewustzijn voor wat zich in die thema’s karmisch in ons leven aandient?
Bewustzijn op Karma krijgen houdt in dat je een onderzoeksweg gaat. Er worden oefeningen aangeboden die meer bewustzijn brengen op de grote en kleine gebeurtenissen in het leven en die helderheid brengt in de grotere verbanden.Docenten: Peter Evers, Jeanne Meijs, Annie Storm, Djenna Storm, Peter Giesen en Anna Baudoin

Data: zaterdagen:  31-1 (afsluiting cursusjaar 2019-2020). 14-11, 12-12, 16-1, 27-2, 13-2, 27-3Locatie: Rudolf Steiner Educare, Zustersstraat 25, 5914 XX, Venlo

Kosten: 60  euro/dag of 360 euro voor het hele werkjaar (6 zaterdagen), inclusief uitgebreide lunch, koffie en thee gedurende de gehele dag. Betaling: eenmalig of in zelfgekozen termijnen. De prijs voor echtparen en stellen bedraagt 2x € 300,- ofwel € 50,- p.p.p.d.
Kinderopvang: dit cursusjaar is er de mogelijkheid van kinderopvang op de school.
De kinderen zullen begeleid worden door Gerry Havens, die dit als dagelijks professioneel werk doet. De kosten hiervoor zijn 15,- per cursusdag voor het 1ekind; € 10,- voor het 2ekind en de overige kinderen zijn gratis.: Aanmelding per cursusdag rechtstreeks bij Gerry Havens: leshavres@ziggo.
Alle dagen starten om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur
Vanaf 9.30 uur staat de koffie en thee klaar.
De hele dag wordt de catering verzorgd, waaronder ook een lunch. Dit is inclusief het cursusbedrag.
Als er speciale dieet wensen zijn proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.
De betaling graag. overmaken op: NL41 INGB 0005 3976 23 tnv ST. Pallas  inz. Rudolf Steiner Educare o.v.v. Atelier voor Ouders en Opvoeders Venlo, cursusjaar 2020-2021 en naam cursist(e) en de naam van de rekeninghouder
Als je in termijnen wilt betalen geef dan aan in hoeveel termijnen.
Als de opleiding door een organisatie wordt betaald, geef dit dan even door met gegevens !!
Mochten de deelname kosten een onoverkomelijk bezwaar vormen, neem dan contact met mij op.Informatie en aanmelding: Peter Giesen 06-28765814 of peter.giesen@home.nl
Klik hier voor het bekijken van het rooster voor het schooljaar 2019-2020
Klik hier over gegevens m.b.t. betaling.
© Rudolf Steiner Educare Venlo 2020. Alle rechten voorbehouden.