Rudolf Steiner Educare
Rudolf Steiner Educare

In de praktijk

De vrijeschool pedagogiek is in de praktijk op onze school alsvolgt te zien:

  • De leekrachten bieden de kinderen een veilige rustige leeromgeving met veel mogelijkheden, om door middel van spel, beweging en nabootsing te komen tot taal- en rekenvaardigheden.
  • Het leerstof aanbod is gelijk aan andere basisscholen met daar bovenop een plus programma dat bestaat uit kunstzinnig en ambachtelijk onderwijs zoals: koorzang, toneel, blokfluiten, euritmie, handwerken, handvaardigheid, schilderen, tekenen, boetseren en vreemde talen Engels, Duits (vanaf klas 1) en Frans (vanaf klas 4).
  • Cognitieve, kunstzinnige en sociale vorming worden gelijkwaardig gesteld. Door dit aanbod ontplooien de leerlingen zich evenwichtig op het gebied van denken, beleven en doen.
  • Bij de vele jaarfeesten die wij vieren beleven de kinderen het ritme van het jaar en de wisseling van de seizoenen. Bovendien versterken deze feesten de sociale gemeenschap binnen de school.
  • Er is veel aandacht voor de natuur, de kinderen krijgen tuinbouwles en werken in de schooltuin.
  • Kinderen leren zich vrij te bewegen en vrij te denken: denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Dit in een sfeer van discipline, rust, regelmaat en respect voor elkaar, de omgeving en zichzelf.
© Rudolf Steiner Educare Venlo 2021. Alle rechten voorbehouden.