Rudolf Steiner Educare
Rudolf Steiner Educare

Pedagogisch Beleid

Hierbij ons pedagogisch beleidsplan ‘Aansluiten bij de ontdekkingsvreugde van het (kleine) kind’ Pedagogisch Beleidsplan Istia september 2018. Dit beleidsplan bestaat uit vier delen. In het eerste deel staan de algemene beleidszaken uitgewerkt. In het tweede deel, werkplan II a Deel II a Werkplan KDV Christoffeltje voor de kinderdagverblijven en werkplan II b Deel II b Werkplan BSO De Buitenkans  voor de buitenschoolse opvang, staan de meer praktische zaken. In het derde deel zijn de aspecten rond veiligheid en gezondheid uitgewerkt. In het vierde deel is het opleidingsplan van Istia opgenomen. Samen bestrijken ze alle gebieden die wettelijk in een pedagogisch beleidsplan benoemd moeten zijn.

In de kinderopvangruimte bevindt zich een ouderklapper, met daarin allerlei belangrijke informatie zoals bijvoorbeeld de notulen van de oudercommissie, het laatste inspectierapport van de GGD, het Protocol Kindermishandeling met afwegingskader en het Pedagogisch Beleidsplan en -Werkplan, het actuele beleid Veiligheid en Gezondheid met evaluaties en het Opleidingsplan. Deze klapper is tevens ter inzage voor de beroepskrachten, de beroepskrachten in opleiding, stagiaires en eventuele vrijwilligers.

Buitenschoolse opvang

Inspectierapport BSO De Buitenkans augustus 2019

Inspectierapport BSO De Buitenkans Regenboog juni 2019

Kinderdagverblijf

Inspectierapport KDV Christoffeltje augustus 2019

© Rudolf Steiner Educare Venlo 2021. Alle rechten voorbehouden.