Rudolf Steiner Educare
Rudolf Steiner Educare

Inschrijven

Ouders en verzorgers ontvangen eerst  een inschrijfformulier en een informatieboekje. Wanneer zij besluiten om hun kind(eren) bij ons in te schrijven, vullen zij het inschrijfformulier in. Na inschrijving wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. U krijgt dan een intakeformulier thuisgestuurd met een aantal bijlagen, waaronder de algemene voorwaarden, de tarievenlijst en de lijst met oudercommissieleden.

Daarna volgt het intakegesprek. In dit gesprek zal aan de hand van het intakeformulier belangrijke informatie over het kind, bijvoorbeeld voeding, allergieën en bijzonderheden, aan de orde komen. Het kind wordt, als de beoogde stamgroepen vol zijn, op een wachtlijst geplaatst.

Na dit gesprek krijgen de ouders een uitnodiging voor de ouder login van KDVnet, het gecertificeerde en goed beveiligde softwaresysteem waar Stichting Istia gebruik van maakt. Er wordt vervolgens gevraagd of ouders het contract digitaal willen ondertekenen. Wij hanteren een opzegtermijn van een maand. Heeft u vragen of verbeterpunten, neemt u dan gerust contact met ons op: bianca@stichting-istia.nl

U kunt hier de informatieboekjes, de algemene voorwaarden en de inschrijf- en/of intakeformulieren downloaden.

Algemene voorwaarden KDV en BSO

KDV Christoffel

Inschrijfformulier

Informatieboekje

Intakeformulier

 

BSO De Buitenkans

Inschrijfformulier

Informatieboekje

Intakeformulier

© Rudolf Steiner Educare Venlo 2021. Alle rechten voorbehouden.