Rudolf Steiner Educare
Rudolf Steiner Educare

Klas 1 tot en met 6 (groep 3 t/m 8)

Gedurende de eerste twee ochtenduren krijgen alle klassen hoofdonderwijs. Dat betekent dat een aantal weken een bepaald hoofdvak grondig en breed behandeld wordt. Dit kan rekenen/taal of wereldoriëntatie/natuur zijn.

Na het hoofdonderwijs worden vaklessen gegeven zoals  handvaardigheid, handwerken, muziek (zang met blokfluit), schilderen, tekenen, boetseren, gymnastiek en euritmie. Euritmie is een bewegingskunst die taal en muziek in gebaar wil samenbrengen. Op vrije scholen wordt Euritmie pedagogisch ingezet omdat het versterkend werkt op het bewustzijn voor klank, woorden, ruimte, oriëntatie en concentratievermogen. Daarbij werkt euritmie harmoniserend op het bewegingsorganisme en het wekt een sociale alertheid op. Bijzonder op onze school is dat er al vanaf klas 1 (groep 3) op een speelse manier, les wordt gegeven in Engels en Duits. Franse les begint in klas 4 (groep 6).

De jaarfeesten worden door de kinderen samen met de leerkrachten gevierd. De kinderen beleven hierdoor de wisseling van de seizoenen en het ritme van het jaar. Elk feest heeft een eigen klank en kleur.

© Rudolf Steiner Educare Venlo 2021. Alle rechten voorbehouden.