Rudolf Steiner Educare
Rudolf Steiner Educare

Ouderbijdrage

Kiezen voor de vrijeschool betekent kiezen voor onderwijs met extra voorzieningen. Die voorzieningen, nodig om invulling te geven aan het speciale karakter van onze school, worden niet gesubsidieerd door de overheid. We moeten ze zelf financieren.

Wat houden die voorzieningen in?
Onder andere het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen. Het inzetten van extra vakleerkrachten voor koorzang, handwerken en euritmie. De inzet van een extra leerkracht op onze kleuterklassen.

Bijdrage, dus vrijwillig?
De ouderschenking is vrijwillig. Elk bedrag is welkom. Maar om recht te doen aan de mogelijkheden van de ouders en de ambities van de school ten aanzien van de invulling van de identiteit hebben de MR en de directie samen een houvast gecreëerd. We gaan uit van een minimum bijdrage per maand van € 10,00 per kind. Een plus bijdrage boven het normbedrag is uiteraard meer dan welkom, zeker omdat er ook ouders zijn die zich de normbijdrage niet kunnen veroorloven.

Nog even dit!
De ouderbijdrage mag nooit een belemmering vormen om uw kind bij ons op school aan te melden!

Download hier het formulier over de ouderschenkingen.

© Rudolf Steiner Educare Venlo 2021. Alle rechten voorbehouden.