Rudolf Steiner Educare
Rudolf Steiner Educare

Aanmelden

Op verzoek wordt een informatiepakket toegestuurd of een afspraak gemaakt met de schoolleider voor een oriënterend kennismakingsgesprek. Daarin wordt besproken wat de vrijeschool inhoudt, de achtergronden die het kind heeft en de motivatie van de ouders waarom ze kiezen voor de vrijeschool.
Als kinderen van andere scholen komen vindt er altijd overleg plaats met de school van herkomst. Mochten de ouders de leerling willen plaatsen op onze school, dan volgt de aannameprocedure.
Deze houdt in dat er een afspraak wordt gemaakt met de schoolleider, leerkracht en ouders.Tijdens deze afspraak probeert de school een beeld te krijgen van de aangemelde leerling en kunnen verdere afspraken rond de aanname worden gemaakt.
Instromers van een andere school doorlopen een proefperiode waarbij de betreffende leerkracht de leerling in de klas observeert. Na intern overleg worden de ouders ingelicht over het genomen besluit omtrent de aanname.

Wilt u uw kind inschrijven bij ons op school? Download dan hier het inschrijfformulier.

Verwijzing naar voortgezet onderwijs

In de zesde klas worden de ouders geïnformeerd over de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs.
Er wordt een voorlichtingsavond gehouden over het voortgezet vrijeschoolonderwijs in Nijmegen en Roermond en over het reguliere voortgezet onderwijs in de regio Venlo. In de loop van de zesde klas worden er ook oudergesprekken gehouden, waarin de toekomstige schoolkeuze van het kind centraal staat.
De leerkracht van de zesde klas informeert ook de leerlingen over de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs. De zesde klas-leerling neemt deel aan de CITO-toets voor de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, krijgen van de leerkracht een advies voor het voortgangstraject. Dit advies gaat samen met de uitslag van de CITO- toets naar de nieuwe school. De vervolgschool wordt geacht het oordeel van de leerkracht het zwaarst te laten wegen.
De ouders ontvangen van de leerkracht een schooladvies en de resultaten van de toets. De leerkracht dient de ouders tijdig te informeren over de aannameprocedures, open dagen en intakegesprekken van het voortgezet onderwijs.
De ouders zijn verantwoordelijk voor tijdige aanmelding.

Schoolverlaters

Leerlingen die de school verlaten krijgen een uitschrijfbewijs, dat overhandigd moet worden aan de nieuwe school. Tevens ontvangt de school een verslag over de leerling.

© Rudolf Steiner Educare Venlo 2021. Alle rechten voorbehouden.