Rudolf Steiner Educare
Rudolf Steiner Educare

Vrijeschool Pedagogiek

Naast de wettelijke kerndoelen stelt de school zich vanuit het antroposofisch mensbeeld tot doel de kinderen te helpen en te begeleiden in hun proces van volwassenwording. Dit wordt gerealiseerd door:

  • Het vertrouwd maken van de kinderen met de wereld om hen heen: de kosmos, de aarde (natuur), de medemens en de maatschappij (cultuur).
  • Het stimuleren van zodanige vermogens bij de kinderen, dat zij met initiatiefkracht, fantasie, inzicht en een zelfstandig oordeel in de wereld willen werken.
    Het tot ontplooiing brengen van gevoelens van dankbaarheid, eerbied en liefde voor medemens en de natuur.
  • Kinderen brengen tot sociale omgang die pluriformiteit binnen groepen mensen onderkent, zonder aan de verschillen een hiërarchisch en/of sociaal waardeoordeel te verbinden. Beoogt wordt hiermee onder andere het kunnen deelnemen aan een multiculturele samenleving.
  • Het hanteren van ervaringstof en van leer- en ontwikkelingsstof als middel tot menswording; kinderen laten beleven hoe persoonlijke ontwikkeling zich voltrekt in samenhang met die van anderen.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.watisdevrijeschool.nl en op www.vrijescholen.nl

© Rudolf Steiner Educare Venlo 2021. Alle rechten voorbehouden.